Disclaimer

Tijdens de show ‘Dinnershow Pandora’ kunnen er audiovisuele opnames in opdracht van
Studio21 worden gemaakt. Door het bezoek aan de show stemt de bezoeker er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in dat mogelijk opnamen van hem/haar worden gemaakt. Voor zover de bezoeker in het kader van de opnamen enige intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en/of naburige rechten, zou kunnen doen gelden, draagt de bezoeker – thans bij voorbaat – alle (huidige en toekomstige) wereldwijde, onbeperkte (intellectuele eigendoms) rechten geheel, onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan Studio21, welke overdracht door de Studio21 aanvaard.
Studio21 is onbeperkt gerechtigd om de opnamen, geheel en/of gedeeltelijk, openbaar te (doen) maken, te (doen) verveelvoudigen, beschikbaar te (doen) stellen aan het publiek of anderszins te exploiteren in de meest ruime zin van het woord op elke wijze heden of in de toekomst ook bekend. Dit betekent onder meer, maar niet uitsluitend, dat
Studio21 het recht heeft om de opnamen (herhaald) uit te  zenden via televisie, te gebruiken op dvd’s, internet of anderszins te exploiteren. De organisatie kan niet aansprakelijk worden voor eventueel diefstal, verlies of schade. Er mogen geen beeld- of geluidsopnamen worden gemaakt ten tijde van de show. Toegang tot de show van kinderen onder de leeftijd van 16 jaar zal enkel mogelijk zijn onder begeleiding en verantwoording van de ouder(s) en/of wettelijke voogd.

Abonneren

Blijf op de hoogte van alle Studio21 evenementen en (live) programma’s: